Espresso

Không chỉ là việc pha cho bạn một cốc cà phê hoàn hảo. Đó là một cuộc hành trình bắt đầu ở trên 1’500 mét, tại đây chúng tôi tìm nguồn hạt cà phê Arabica chất lượng cao nhất, tiếp tục đến quy trình rang độc đáo của chúng tôi và hành trình này kết thúc 10 feet cuối cùng. Đây là nơi nhân viên pha chế cà phê của chúng tôi sử dụng các thành phần hảo hạng và dụng cụ được đặt làm riêng để pha cho bạn cốc cà phê theo đúng cách bạn muốn. Vì cốc cà phê hoàn hảo chỉ hoàn hảo nếu bạn nói vậy.

Để tạo ra cà phê espresso hoàn hảo, chúng tôi cần có các thành phần hoàn hảo. Để hiểu cách pha từng cốc cà phê có vị hấp dẫn hãy khám phá tại đây.