Tìm kiếm Cà phê

Các chuyên gia cà phê của chúng tôi có 3 câu hỏi để giúp bạn tìm ra loại cà phê bạn yêu thích.

  • 1

    Bạn thấy thu hút nhất vào hương vị nào?

  • 2

    Bạn muốn cảm giác nào trên đĩa của mình?

  • 3

    Bạn thích cà phê của mình mạnh đến thế nào?