ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH STARBUCKS REWARDS™

Cập nhật ngày: 01/11/2018

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH STARBUCKS REWARDS™, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG VIỆC THAM CHIẾU. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH STARBUCKS REWARDS™.

Các Điều khoản Sử dụng này được áp dụng đối với việc bạn truy cập, sử dụng một phần hoặc toàn bộ website hay ứng dụng di động, và tham gia vào, Chương trình Starbucks RewardsTM do Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt (“Starbucks”) - đơn vị được cấp phép tại Việt Nam của Starbucks Corporation - thực hiện. Các Điều khoản Sử dụng này không làm thay đổi theo bất cứ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể giao kết với Starbucks về các sản phẩm và dịch vụ khác. Starbucks có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/ hoặc loại bỏ Chương trình Starbucks Rewards™ và/hoặc tất cả hoặc bất cứ phần nào của các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất cứ chính sách, Câu Hỏi Thường Gặp, hoặc hướng dẫn liên quan đến Chương trình Starbucks Rewards™ tại bất cứ thời điểm nào và theo quyền quyết định chỉ riêng của Starbucks. Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại www.starbucks.vn, và bạn khước từ bất cứ quyền nào mà bạn có thể có để nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Sự tham gia của bạn vào Chương trình Starbucks Rewards™ xác nhận sự chấp nhận của bạn về các Điều khoản Sử dụng này và bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào như thế; do vậy, bạn phải thường xuyên xem các Điều khoản Sử dụng này, các chính sách áp dụng và Câu Hỏi Thường Gặp để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Chương trình Starbucks Rewards™. Nếu bạn không đồng ý các Điều khoản Sử dụng này, bạn phải chấm dứt việc tham gia vào Chương trình Starbucks Rewards™.

Chương trình Starbucks Rewards™ là dành cho việc sử dụng cá nhân. Việc sử dụng cho mục đích thương mại là bị cấm. Chương trình này không nhằm tới, cũng không được dự liệu cho việc sử dụng bởi bất cứ người nào dưới 18 tuổi.

Xin vui lòng xem kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư có tại www.starbucks.vn để hiểu cách Starbucks thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin về khách hàng và cách để cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi liên lạc với bạn.

Chương trình Starbucks Rewards™ là một cách thức thể hiện sự nỗ lực của Starbucks để tri ân và cảm ơn khách hàng trung thành ủng hộ hoạt động kinh doanh, và mua các sản phẩm Starbucks® của chúng tôi. Các thành viên của Chương trình Starbucks Rewards™ có thể nhận được và tích lũy “Điểm Ngôi Sao” mà có thể được sử dụng để hưởng các lợi ích Chương trình Starbucks Rewards™, còn được biết đến như là “Ưu Đãi”, tại các cửa hàng Starbucks® tại Việt Nam.

Thẻ Starbucks

Thẻ Starbucks là một thẻ nhựa mang thương hiệu Starbucks có thể tái sử dụng nhiều lần khi khách hàng nạp tiền vào thẻ và sử dụng để mua hàng tại các cửa hàng Starbucks. Thẻ Starbucks có giá trị sử dụng chỉ tại Việt Nam (tại tất cả cửa hàng Starbucks tại Việt Nam), và phải được kích hoạt với giá trị tối thiểu là 100.000 VNĐ ở lần sử dụng đầu tiên tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn muốn mua Thẻ Starbucks làm thẻ quà tặng, thẻ chỉ cần đã kích hoạt. Khi bạn kích hoạt Thẻ Starbucks, nó có thể được sử dụng để mua hàng như việc bạn sử dụng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng nhưng theo cách dễ dàng và nhanh hơn, tuy nhiên số dư trong Thẻ Starbucks không được hoàn lại cũng như không thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc số dư trong thẻ tín dụng. Thông thường, bạn có thể kiểm tra số dư trong Thẻ Starbucks của bạn, hãy đề nghị nhân viên pha chế tại bất kỳ cửa hàng Starbucks nào để họ kiểm tra giúp bạn. Đối với các thẻ Starbucks đã được đăng ký tài khoản, bạn có thể kiểm tra số dư tại https://card.starbucks.vn hoặc thông qua ứng dụng di động. Khi số dư còn lại không đủ để mua hàng, bạn có thể nạp thêm tiền vào Thẻ Starbucks để tiếp tục thực hiện việc mua hàng. Đối với việc nạp tiền, bạn có thể sử dụng Việt Nam Đồng nạp vào Thẻ Starbucks với giá trị nạp từ 50.000 đồng đến 5.000.000 đồng, trong đó 5.000.000 đồng là số tiền tối đa có trong một thẻ tại mọi thời điểm. Bạn phải kích hoạt/nạp tiền vào Thẻ Starbucks bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, nhưng bạn không thể sử dụng Thẻ Starbucks để kích hoạt/nạp tiền cho một Thẻ Starbucks khác

Thẻ Starbucks chưa đăng ký có thời hạn sử dụng trong vòng ba (03) năm kể từ thời điểm giao dịch tài chính cuối cùng được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ Starbucks đó. Trong khi đó, Thẻ Starbucks đã đăng ký sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của thời hạn ba (03) năm kể từ thời điểm giao dịch tài chính cuối cùng được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ Starbucks đó hoặc vào ngày chấm dứt Chương trình Starbucks Rewards™ như đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và công bố tại các cửa hàng Starbucks ở Việt Nam, tùy thuộc vào thời điểm nào sớm hơn. Trong phạm vi các Điều khoản Sử dụng này, "Giao dịch tài chính" được hiểu là một trong các hành động sau đây:

 • Kích hoạt thẻ
 • Nạp tiền vào thẻ
 • Sử dụng Ưu Đãi đối với Thẻ Starbucks đã đăng ký
 • Giao dịch mua hàng
 • Chuyển tiền (như được định nghĩa dưới đây) giữa các Thẻ Starbucks đã đăng ký trong cùng một tài khoản.
Khi Thẻ Starbucks hết hạn, số dư trong Thẻ Starbucks sẽ trở thành doanh thu của Starbucks mà Starbucks không phải chịu bất kỳ trách nhiệm tài chính nào đối với người sở hữu Thẻ Starbucks.

Tham gia vào Starbucks Rewards™

Bạn có thể tham gia vào Chương trình Starbucks Rewards™ và bắt đầu tích lũy Điểm Ngôi Sao bằng cách truy cập vào https://card.starbucks.vn hoặc cài đặt ứng dụng di động và làm theo hướng dẫn để tạo một tài khoản Starbucks RewardsTM và đăng ký vào tài khoản đó tối thiểu một (1) Thẻ Starbucks đã kích hoạt . Khi đăng ký một tài khoản, bạn sẽ nhận được một email xác minh gửi đến địa chỉ email được sử dụng để đăng ký và kích hoạt tài khoản của bạn (Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn không nhận được email xác minh việc đăng ký trong vòng 24 giờ)

Trong quá trình đăng ký, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin sau: tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email (được yêu cầu để nhận tất cả Ưu Đãi đủ điều kiện), địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số Thẻ Starbucks đã kích hoạt, mã bảo mật thẻ (CSC), ngày sinh, tên, và sở thích tiếp thị.

Thẻ Starbucks Rewards™ có thể đăng ký vào tài khoản của bạn tại bất cứ thời điểm nào, nhưng bạn đã đăng ký chỉ có thể có một (1) tài khoản là dành riêng cho cá nhân bạn. Bạn có thể đăng ký tối đa hai mươi (20) Thẻ Starbucks đã kích hoạt vào tài khoản của bạn. Số dư thanh toán trong một Thẻ Starbucks (Thẻ Starbucks đã chuyển tiền) có thể được chuyển toàn bộ sang một Thẻ Starbucks đã đăng ký khác trong cùng một tài khoản (Chuyển Tiền) nhưng không được phép chuyển một phần số dư. Thẻ Starbucks đã chuyển tiền sẽ trở thành Thẻ không còn tiền nhưng Thẻ Starbucks này vẫn hoạt động để tiếp tục nạp tiền và sử dụng. Thẻ Starbucks không còn hiệu lực được xác định là không Thẻ tích lũy Điểm Ngôi Sao. Việc chuyển tiền giữa các Thẻ Starbucks chỉ được thực hiện bởi cá nhân bạn thông qua website của chúng tôi hoặc Ứng Dụng Di Động (Chuyển Tiền).

Tích Lũy Điểm Ngôi Sao

Bạn chỉ có thể tích lũy Điểm Ngôi Sao khi thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc đã được thêm vào tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn.

Những ưu đãi bạn sẽ nhận được thông qua Chương trình Starbucks Rewards™ được dựa trên số lượng "Điểm Ngôi Sao" mà bạn tích lũy được. Bạn có thể tích lũy Điểm Ngôi Sao bằng cách mua hàng tại cửa hàng Starbucks và xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc mã vạch trên ứng dụng di động của bạn cho nhân viên pha chế khi thực hiện thanh toán.

Xin lưu ý rằng khoản chi tiêu chỉ được quy đổi thành Điểm Ngôi Sao và tích lũy vào Thẻ Starbucks đã kích hoạt đã đăng ký vào tài khoản Starbucks RewardsTM và bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks hoặc mã vạch trên ứng dụng di động tương ứng để quét tại thời điểm thanh toán.

“Điểm Ngôi Sao” sẽ không được tích lũy khi thanh toán mua hàng bằng Thẻ Starbucks đã đăng ký tại cửa hàng Starbucks nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc khi mua thẻ quà tặng Starbucks.

Số Điểm Ngôi Sao bạn nhận được sẽ dựa trên giá trị mua hàng của bạn theo tỉ lệ một (1) Điểm Ngôi Sao cho mỗi bốn mươi ngàn đồng Việt Nam (40.000₫) bằng cách sử dụng một trong các Thẻ Starbucks đã đăng ký cho việc thanh toán giao dịch đó. Dựa theo quyết định của Starbucks, Điểm Ngôi Sao chỉ có thể được nhận và tích lũy ở mức phân số dựa trên giá trị mua hàng của bạn khi sử dụng Thẻ Starbucks đã đăng ký để thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng của mỗi giao dịch.

Nói chung, Điểm Ngôi Sao đối với các khoản chi tiêu mua hàng tại các cửa hàng Starbucks đáp ứng điều kiện tích lũy sẽ được tự động thêm vào tài khoản của bạn tại thời điểm sớm nhất sau khi giao dịch được thực hiện thành công hoặc trong vòng 48 tiếng.Tùy từng thời điểm, chúng tôi, hoặc các đơn vị khác dưới sự cho phép của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những khuyến mại đặc biệt mà trao cho bạn "Điểm Ngôi Sao Khuyến Mại". Điểm Ngôi Sao Khuyến Mại, chẳng hạn như Điểm Ngôi Sao “thưởng", sẽ được tặng theo quy định trong đề nghị khuyến mại áp dụng và phải tuân thủ bất cứ điều khoản bổ sung được quy định trong đề nghị khuyến mại.

Quyền Lợi của Các Hạng Thẻ của Chương trình Starbucks Rewards™

Hiện nay, có hai (2) hạng mức thẻ với lợi ích khác nhau trong Chương trình Starbucks Rewards™, được xác định theo số Điểm Ngôi Sao mà bạn tích lũy trong tài khoản của bạn mỗi giai đoạn mười hai (12) tháng. Bằng cách mở một tài khoản và đăng ký một Thẻ Starbucks đã kích hoạt , bạn sẽ tự động trở thành thành viên của Chương trình Starbucks Rewards™ ở Hạng Xanh. Nếu bạn tích lũy đủ một trăm (100) Điểm Ngôi Sao mới trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày tham gia của bạn, bạn sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên Hạng Vàng.

Khi bạn đạt được một hạng thẻ cụ thể của Chương trình Starbucks Rewards™, bạn sẽ nhận được những lợi ích mà đang áp dụng cho hạng thẻ đó tại thời điểm đó.

Để duy trì tất cả các lợi ích của Hạng Xanh, bạn chỉ cần đăng ký tối thiểu một (1) Thẻ Starbucks đã kích hoạt vào tài khoản của bạn.

Để duy trì tất cả các lợi ích của Hạng Vàng, bạn phải tích lũy ít nhất một trăm (100) Điểm Ngôi Sao mới trong khoảng thời gian mỗi 12 tháng liên tiếp sau ngày bạn đạt được Hạng Vàng. Tại ngày kỷ niệm của ngày đạt Hạng Vàng (12 tháng kể tử ngày bạn được nâng cấp lên Hạng Vàng, Điểm Ngôi Sao của bạn sẽ được thiết lập lại. Để thông tin cho bạn, việc thiết lập lại tại Hạng Vàng có nghĩa là số dư Điểm Ngôi Sao sau khi chia cho 25 và không vượt quá 25 Điểm Ngôi Sao. Nếu bạn không tích lũy một trăm (100) Điểm Ngôi Sao mới trong thời gian mỗi mười hai (12) tháng, bạn sẽ bị hạ xuống Hạng Xanh của Chương trình Starbucks Rewards™ và số dư Điểm Ngôi Sao của bạn sẽ tự động trả lại về giá trị không (0).

Xin lưu ý rằng "Điểm Ngôi Sao" được tích lũy cho mỗi hạng thẻ của Chương trình Starbucks Rewards™ chỉ có giá trị trong mười hai (12) tháng kể từ ngày bạn đạt hạng thành viên cụ thể. Tuy nhiên, bất cứ Ưu Đãi nào mà bạn đã tích lũy nhưng chưa sử dụng và chưa hết hạn vẫn tiếp tục áp dụng trong tài khoản của bạn và bạn có thể sử dụng Ưu Đãi đó theo các điều kiện được quy định tại đây.

YBạn có thể xem hoặc theo dõi số dư Điểm Ngôi Sao và Ưu Đãi hiện có của bạn tại https://card.starbucks.vn hoặc ứng dụng di động. Starbucks bảo lưu quyền thay đổi số lượng mức lợi ích và thay đổi những lợi ích và Ưu Đãi có liên quan đến mỗi mức lợi ích theo quyết định chỉ riêng của Starbucks tại bất cứ thời điểm nào.

Hạng Xanh

Bằng cách đăng ký Thẻ Starbucks đã kích hoạt của bạn, bạn tự động đạt được thành viên “hạng Xanh" của Starbucks Rewards™, hoặc đối với trường hợp bạn không tích lũy đủ một trăm (100) Điểm Ngôi Sao cho việc nâng cấp lên thành viên Thẻ Vàng, bạn vẫn là thành viên Hạng Xanh nhưng Tổng Số Điểm Ngôi Sao sẽ trở về giá trị không (0). Ưu Đãi bao gồm:

 1. Ưu Đãi Mua-Một-Tặng-Một (“Ưu Đãi BOGO”). Bạn sẽ nhận được một (1) ưu đãi Mua-Một-Tặng-Một khi mua suất đồ uống pha chế cỡ vừa (tall) hoặc cỡ lớn hơn sau khi bạn đã tích lũy được năm (5) Điểm Ngôi Sao đầu tiên, như mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi BOGO của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi bạn tích lũy được 5 Điểm Ngôi Sao đầu tiên vào một tài khoản Starbucks Rewards. Ưu Đãi BOGO sẽ hết hạn sau một (1) tháng kể từ ngày Ưu Đãi đó được nạp vào tài khoản của bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc mã vạch trên ứng dụng di động tương ứng của bạn cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để nhận Ưu Đãi của bạn và nhận được sản phẩm BOGO của bạn. Ưu Đãi BOGO chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks, và không áp dụng cho đồ uống đóng chai sẵn.
 2. Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được một (1) phần bánh miễn phí trong tháng sinh nhật của bạn như mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn vào ngày đầu tiên của tháng sinh nhật của bạn. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc mã vạch trên ứng dụng di động tương ứng cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để nhận Ưu Đãi của bạn và nhận được món quà tặng sinh nhật miễn phí của bạn. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật bất kể số lượng Thẻ Starbucks đã đăng ký mà bạn có thể sở hữu. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks.

Hạng Vàng

Khi bạn tích lũy được ít nhất một trăm (100) Điểm Ngôi Sao trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng “Hạng Thẻ Vàng” và số dư Điểm Ngôi Sao của bạn sẽ được thiết lập lại. Việc thiết lập lại tại Hạng Vàng có nghĩa là số dư Điểm Ngôi Sao sau khi chia cho 25 và không vượt quá 25 Điểm Ngôi Sao. Suốt mỗi khoảng thời gian mười hai (12) tháng từ ngày bạn được nâng cấp lên Hạng Vàng và/hoặc duy trì Hạng Vàng, những lợi ích đối với Thẻ Vàng bao gồm:

 1. Ưu Đãi Hạng Xanh. Bạn vẫn có thể nhận bất cứ Ưu Đãi Hạng Xanh chưa sử dụng và chưa hết hạn trước khi bạn được nâng cấp lên Hạng Vàng, tuy nhiên bạn phải sử dụng Ưu Đãi chưa được sử dụng đó trong thời hạn được quy định.
 2. Ưu Đãi Sinh Nhật. Bạn sẽ nhận được một (1) phần bánh miễn phí trong tháng sinh nhật của bạn như mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn vào ngày đầu tiên của tháng sinh nhật của bạn. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc mã vạch trong ứng dụng di động tương ứng cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để nhận Ưu Đãi của bạn và nhận được món quà tặng sinh nhật miễn phí của bạn. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật bất kể số lượng Thẻ Starbucks đã đăng ký mà bạn có thể sở hữu. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks.
 3. Ưu Đãi Mua-Một-Tặng-Một (“Ưu Đãi BOGO”). Bạn sẽ nhận được một (1) ưu đãi Mua-Một-Tặng-Một khi mua suất đồ uống pha chế cỡ vừa (tall) hoặc cỡ lớn hơn, như mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi BOGO của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi bạn đạt Hạng Vàng. Ưu Đãi BOGO sẽ hết hạn sau một (1) tháng kể từ ngày Ưu Đãi đó được nạp vào tài khoản của bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc mã vạch trên ứng dụng di động tương ứng của bạn cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để nhận Ưu Đãi của bạn và nhận sản phẩm BOGO của bạn. Ưu Đãi BOGO chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks, và không áp dụng cho đồ uống đóng chai sẵn.
 4. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí. Bạn sẽ nhận được một (1) phần đồ uống miễn phí cỡ vừa (tall) theo sự lựa chọn của bạn cho mỗi hai mươi lăm (25) Điểm Ngôi Sao tăng thêm sau khi bạn tích lũy được trên một trăm (100) Điểm Ngôi Sao cần thiết để nâng cấp lên hạng HạngThẻ Vàng, như được mô tả dưới đây:
  • Ưu Đãi đồ uống miễn phí của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi bạn tích lũy được mỗi hai mươi lăm (25) Điểm Ngôi Sao tăng thêm. Ưu Đãi Thức Uống Miễn Phí hết hạn sau một (1) tháng kể từ ngày Ưu Đãi đồ uống miễn phí được nạp vào tài khoản của bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc mã vạch trên ứng dụng di động tương ứng của bạn cho nhân viên pha chế tại cửa hàng Starbucks để nhận Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ một (1) phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho mỗi hai mươi lăm (25) Điểm Ngôi Sao tăng thêm mà bạn tích lũy. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Starbucks, và không áp dụng cho đồ uống đóng chai sẵn.
 5. Ưu Đãi Đặc Biệt và/hoặc Thư Mời: theo quyết định chỉ riêng của Starbucks, bạn có thể nhận thêm (các) đề nghị và/hoặc thư mời đặc biệt để tham gia vào sự kiện được tổ chức bởi hoặc cho Starbucks bằng email hoặc thư. Bạn phải đồng ý nhận các đề nghị khuyến mại và tiếp thị từ Starbucks và có thể được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, điện thoại và địa chỉ hợp lệ để nhận các đề nghị và thư mời đặc biệt của bạn. Đề nghị và thư mời đặc biệt có thể được tùy chỉnh dựa trên thói quen và sở thích mua hàng. Đề nghị đặc biệt có thể bao gồm giảm giá định kỳ đối với món ăn, đồ uống và hàng hóa, hoặc cơ hội cộng Điểm Ngôi Sao “thưởng”. Đề nghị đặc biệt có thể có những hạn chế nhất định bao gồm cả ngày hết hạn và thời gian nhận thưởng với thời hạn ngắn. Đề nghị đặc biệt là dành riêng cho cá nhân bạn và không thể được chia sẻ, sao chép hoặc chuyển giao. Bạn có thể được yêu cầu xuất trình Thẻ Starbucks đã đăng ký hoặc mã vạch trên ứng dụng di động tương ứng của bạn để nhận các đề nghị đặc biệt. Vui lòng xem kỹ từng đề nghị để biết thêm về chi tiết, ngày hết hạn, các hạn chế và giới hạn cụ thể, và để tìm hiểu về thời điểm Điểm Ngôi Sao thưởng sẽ được tặng vào tài khoản của bạn.
Bạn chịu trách nhiệm cho việc cập nhật tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn và đảm bảo tất cả các thông tin mà bạn cung cấp trong tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm, bao gồm email và địa chỉ gửi thư tại https://card.starbucks.vn. Nếu bất cứ thông tin bạn cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật, bạn có thể không nhận được (các) đề nghị và/hoặc thư mời đặc biệt. Bạn có thể xem và theo dõi (các) đề nghị và/hoặc thư mời được cung cấp cho bạn tại https://card.starbucks.vn hoặc thông qua ứng dụng di động.

Quy Định Khác

Bạn không phải trả phí thành viên cho việc tham gia chương trình Starbucks Rewards™, nhưng khi đăng ký tài khoản Starbucks Rewards™, bạn cần nạp tối thiếu 100.000 đồng để kích hoạt Thẻ Starbucks của bạn. Điểm Ngôi Sao tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Starbucks có thể giới thiệu các chương trình khuyến mại liên quan đến Chương trình Starbucks Rewards™ theo đó các Điều khoản Sử dụng này có thể được thay đổi để áp dụng cho các chương trình đó.

Nếu bạn đang tham gia Chương trình Starbucks Rewards™ đã đăng ký và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 thời điểm mà tất cả ưu đãi và Điểm Ngôi Sao đã được tích lũy của bạn được cũng như tài khoản đã đăng ký của bạn trong Chương trình Starbucks Rewards™ này sẽ bị gỡ bỏ. Do đó, để tiếp tục tham gia Chương trình Starbucks Rewards™ mới theo các Điều khoản Sử dụng này, bạn phải truy cập https://card.starbucks.vn hoặc cài đặt ứng dụng di động và thực hiện theo các hướng dẫn chuyển đổi tài khoản Starbucks Rewards™ đã đăng ký sang tài khoản Starbucks Rewards™ mới trước ngày hết hạn nêu trên để tiếp tục hưởng các ưu đãi trong thời gian được quy định trong Điều khoản Sử dụng của Chương trình Starbucks Rewards™ đã đăng ký, bao gồm các ưu đãi và Điểm Ngôi Sao hiện có còn hiệu lực, nếu có, mà không phát sinh thêm yêu cầu phải mua hàng để đăng ký Chương trình Starbucks Rewards™ mới này. Sau khi thực hiện việc chuyển đổi tài khoản của bạn, bạn bắt buộc phải sử dụng Thẻ Starbucks đã kích hoạt để đăng ký vào tài khoản Starburcks Rewards™ mới của mình để thực hiện việc mua hàng mới cho mục đích tích lũy Điểm Ngôi Sao được quy định tại Điều khoản sử dụng này.

Chương trình Starbucks Rewards™ sẽ được triển khai như trong thời hạn đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và thông báo tại các cửa hàng Starbucks tại Việt Nam. Theo đó, tài khoản Starbucks Rewards™ và tất cả Thẻ Starbucks đã đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày kết thúc Chương trình Starbucks Rewards™, do đó số dư trong tất cả Thẻ Starbucks đã đăng ký của bạn sẽ trở thành doanh thu của Starbucks, và Starbucks sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc tất cả Điểm Ngôi Sao được tích lũy trong tài khoản của bạn là không còn giá trị vào ngày kết thúc Chương trình.

Starbucks có toàn quyền quyết định trong việc tiếp tục thực hiện Chương trình Starbucks Rewards™ cho các giai đoạn tiếp theo tùy thuộc vào thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, và trong trường hợp này, Starbucks hoàn toàn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, trong việc gia hạn thời hạn tài khoản Starbucks Rewards và Thẻ Starbucks đã đăng ký của bạn, tùy thuộc vào các điều khoản về thời hạn của Thẻ Starbucks được quy định tại Mục có đề mục“Thẻ Starbucks” và nội dung trong đó.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Starbucks sẽ không chấp nhận hoặc thực hiện bất cứ sự đổi hoặc hoàn trả nào đối với hàng hoá, dịch vụ đã mua tại các cửa hàng Starbucks. Trong trường hợp phải hoàn trả, theo quyết định chỉ riêng của Starbucks, Starbucks bảo lưu quyền trừ các quyền lợi và số Điểm Ngôi Sao đã được tích lũy, kể cả Điểm Ngôi Sao Khuyến Mại, nếu có, tương ứng với giá trị mua của hàng hóa dịch vụ được hoàn trả.

Thẻ Starbucks của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị phá hủy, bạn có thể sẽ mất số dư tiền trong Thẻ Starbuck của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể bảo toàn số dư Điểm Ngôi Sao trên tài khoản Starbucks RewardsTM của bạn, nếu bạn thông báo về việc Thẻ bị mất, bị đánh cắp, phá hủy thông qua website https://card.starbucks.vn hoặc ứng dụng di động hoặc gọi tới Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Starbucks Rewards™ tại (028) 7306 7676, và xác nhận chỉ dẫn của bạn, hoặc yêu cầu cấp lại Thẻ thay thế nếu bạn chỉ có một Thẻ Starbucks đã đăng ký, theo đó, tất cả số dư của Thẻ Starbuck Cards bị mất/bị đánh cắp hoặc bị hủy hoại này có thể được chuyển qua Thẻ thay thế và bạn có thể tiếp tục sử dụng Thẻ thay thế này để nhận các ưu đãi chưa sử dụng trong thời hạn có hiệu lực của ưu đãi đó, ngược lại trong trường hợp bạn có nhiều hơn một Thẻ Starbucks đã đăng ký, số dư của Thẻ Starbuck Cards bị mất/bị đánh cắp hoặc bị hủy hoại này sẽ được chuyển đến một trong các Thẻ Starbucks đã đăng ký khác của bạn.

Điểm Ngôi Sao, các Ưu Đãi, (các) Thẻ Starbucks đã đăng ký của bạn, và tài khoản của bạn trong Chương trình Starbucks Rewards™ là dành riêng cho cá nhân bạn và không thể bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng, hoặc chia sẻ với gia đình, bạn bè hoặc những người khác, hoặc sử dụng bởi bạn cho bất cứ mục đích thương mại nào. Bạn chỉ có thể có một (1) tài khoản Starbucks Rewards™ dành riêng cho cá nhân bạn.

Starbucks bảo lưu quyền “hủy đăng ký” tài khoản Starbucks Rewards™ đối với bất cứ Thẻ Starbucks mà hết hạn hoặc không hoạt động mà không cần phải thông báo đến bạn. Trong trường hợp Thẻ hoặc tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn bị hủy đăng ký hoặc bị xem xét là không hoạt động, thì tất cả các Điểm Ngôi Sao được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.

Starbucks bảo lưu quyền đình chỉ bất cứ Thẻ Starbucks đã đăng ký và/hoặc chấm dứt tài khoản Starbucks RewardsTM của bạn và/hoặc sự tham gia của bạn vào Chương trình Starbucks Rewards™ theo quyết định chỉ riêng của Starbucks mà không cần thông báo đến bạn nếu Starbucks xác định rằng bạn đã vi phạm Điều khoản Sử dụng này, hoặc bạn có nhiều hơn một (1) tài khoản Starbucks Rewards™, hoặc việc sử dụng tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn là trái phép, lừa đảo, gian lận hoặc trái pháp luật. Theo quyết định chỉ riêng của Starbucks, Starbucks có thể đình chỉ, hủy bỏ hoặc kết hợp các tài khoản thể hiện như là bản sao của nhau. Trong trường hợp sự tham gia của bạn vào Chương trình Starbucks Rewards™ bị chấm dứt, thì tất cả các Điểm Ngôi Sao được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.

Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng hoặc Chương trình Starbucks Rewards™ này™ sẽ được giải quyết theo pháp luật được áp dụng tại Việt Nam.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến Chương trình Starbucks Rewards™, xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt, bằng cách gửi thư tới 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thông qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Starbucks Rewards™ số (028) 7306 7676.