Quản lý Môi trường

Chúng tôi cùng khách hàng của mình chia sẻ cam kết đối với môi trường

Và chúng tôi tin vào tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và bảo vệ hành tinh chúng ta, tin vào sự hợp tác và khuyến khích những người khác cùng làm như vậy. Với tư cách là một công ty chuyên kinh doanh sản phẩm nông nghiệp thì đó là kiến thức kinh doanh hay. Và với tư cách là những người sống trên thế giới này, đó đơn giản là điều đúng đắn cần làm.

Đây là thách thức lớn và chúng tôi cũng đã đạt bước tiến đáng kể. Chúng tôi đang cố gắng phát triển những chiếc cốc thân thiện với môi trường và nỗ lực mở rộng chương trình tái chế để giảm lượng rác thải mà chúng tôi tạo ra.

Tìm hiểu thêm về việc Tái chế & Giảm rác thải

Chúng tôi tự hào về công việc mình đã làm khi sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và chúng tôi cam kết giảm thiểu hơn nữa mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để hạ thấp tác động lên hành tinh chúng ta.

Tìm hiểu thêm về Bảo tồn Năng lượng

Tất cả chúng ta đều phải cẩn trọng khi sử dụng một trong các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất và chúng ta sẽ đánh giá thiết kế, thiết bị và hoạt động lưu trữ của mình để tìm ra cách thức giảm lượng nước sử dụng.

Tìm hiểu thêm về Bảo tồn Tài nguyên Nước