Espresso Cup

Cà phê espresso của chúng tôi, latte của bạn

Cà phê espresso đậm vị và bốc hơi sữa - ngon tuyệt hảo khi thưởng thức riêng hay khi thêm đường.

Lấy phần của bạn