Chính sách Trực tuyến

Nếu bạn có một số câu hỏi về cách chúng tôi làm việc tại Starbucks.vn thì đây chính là nơi phù hợp.

Khả năng truy cập

Chúng tôi cam kết tạo ra trang web mọi người đều có thể truy cập. Tìm hiểu công việc chúng tôi đang làm.

Chính sách Quyền riêng tư

Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi Đọc chính sách đầy đủ của chúng tôi.

Điều khoản Sử dụng

Tại đây bạn sẽ tìm thấy những điều khoản bạn đồng ý khi sử dụng Starbucks.vn.