Ca cao được Cung ứng có Đạo đức

Ca cao có trong một số đồ uống phổ biến nhất của chúng tôi.

Giống như cà phê, phương pháp tiếp cận thu mua ca cao của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo có được nguồn cung ứng lâu dài với loại ca cao chất lượng cao và được cung ứng có đạo đức trong khi đóng góp tích cực cho môi trường và cộng đồng canh tác ca cao. Chương trình Thông lệ về Ca cao là một mô hình cải tiến liên tục, chương trình sẽ tặng thưởng cho các thành viên trong chuỗi cung ứng vì tăng được số điểm sau mỗi năm.

Kết quả Đạt được

Chương trình Thông lệ về Ca cao được thiết kế để kiểm duyệt chuỗi cung ứng hạt ca cao sẽ bổ sung cho đồ uống của chúng tôi và cung cấp thông tin có giá trị về sự phát triển bền vững cho những nhà sản xuất và thu mua. Như trong chương trình Thông lệ về C.A.F.E, các đợt kiểm tra được thực hiện bởi các chuyên gia thẩm tra độc lập có kiến thức đào tạo và thẩm định từ bên thứ ba là Scientific Certification Systems (SCS).

Kết quả của chương trình Thông lệ về Ca cao tại Tây Phi thật đáng khích lệ; chúng tôi đã quan sát thấy những thay đổi tích cực đáng kể trong hầu hết các khu vực đánh giá và các lĩnh vực chủ chốt thuộc diện cần cải thiện. Hiện tại, chương trình mang lại lợi ích cho gần 10.000 nông dân của 21 hợp tác xã, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của họ khi kết nối người nông dân với người tiêu dùng theo cách giảm chi phí giao dịch và cải thiện tính minh bạch trong thanh toán.

Roasting coffee beans

Những Điều Chúng tôi Đang Nỗ lực Đạt được

Chúng tôi cam kết cải thiện Nguyên tắc cho Thông lệ về Ca cao và tiếp tục hoạt động thu mua các loại ca cao được vun trồng có trách nhiệm. Cụ thể, chúng tôi có kế hoạch:

  • Cập nhật tiêu chí trong Thông lệ về Ca cao dựa trên phản hồi của các chuyên gia thẩm tra, các nhà cung cấp và người kiểm toán chương trình.
  • Thiết kế hệ thống cải tiến liên tục với mục đích khuyến khích nông dân và các hội nông dân nâng cao hiệu suất và thu được lợi nhuận cao hơn.
  • Tiếp tục cộng tác với Tổ chức Ca cao Thế giới và Quỹ Bill & Melinda Gates để hỗ trợ Chương trình Sinh kế bằng Ca cao ở Tây Phi.