Trà được Cung ứng có Đạo đức

Là thành viên của Hiệp hội Trà Đạo đức, chúng tôi đang hợp tác với những nhà thu mua khác để cải tiến các điều kiện trong toàn ngành trà.

Nhãn hiệu trà Tazo của chúng tôi chuyên tâm phục vụ hỗn hợp trà đặc biệt, có chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng sản xuất thành phần trà Tazo® thông qua dự án CHAI (Sức khỏe Cộng đồng và Sáng kiến Thúc đẩy), một dự án phối hợp với Mercy Corps. Dự án này hướng tới nhu cầu của cộng đồng trồng trà và cây gia vị bằng các dịch vụ y tế, sự tham gia của giới trẻ và khả năng thúc đẩy kinh tế. Từ năm 2003, Starbucks và các nhà cung cấp trà đã đóng góp 2,4 triệu đô la Mỹ cho dự án CHAI, bao gồm 530.000 đô la trong năm tài chính 2008. Đến cuối năm tài chính năm 2011, Tổ chức Starbucks đã phê duyệt 750.00 đô la Mỹ cấp vốn cho dự án CHAI trong ba năm tiếp theo

Chỉ riêng trong hai năm qua, dự án CHAI đã giúp cải thiện mức sống cho hơn 28.000 dân cư ở vùng Darjeeling và Assam của Ấn Độ và Alta Verapaz của Guatemala.