Bảo tồn Năng lượng

Việc sử dụng năng lượng trong các cửa hàng của chúng tôi chiếm đến 80% trong toàn bộ dấu ấn cácbon.

Điều đó gây nên tác động lớn nhất đối với khí hậu – và cơ hội lớn nhất để chúng tôi thực hiện những cải tiến quan trọng. Bảo tồn năng lượng và nâng cao hiệu suất là hai biện pháp quan trọng mà chúng tôi có thể thực hiện để giảm ảnh hưởng của mình đến biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi hoàn toàn cam kết giảm mức tiêu thụ năng lượng đến 25% và tiêu thụ điện 100% bằng năng lượng có thể tái tạo cho đến năm 2015.

Kết quả Đạt được

Trong vài năm trước đây, chúng tôi đã có những tiến bộ đáng kể trong việc tìm hiểu và phát triển các chiến lược mới để giảm mức tiêu thụ năng lượng. Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào năng lượng có thể tái tạo để bù đắp cho lượng điện đã sử dụng trong các cửa hàng ở Hoa Kỳ và Canada do công ty chúng tôi điều hành, đồng thời hợp tác với các thị trường trên khắp thế giới để tìm thêm giải pháp về năng lượng có thể tái tạo. Chúng tôi cũng đang đầu tư vào hệ thống ánh sáng mới và nâng cao hiệu suất của hệ thống HVAC (nhiệt, thông gió và làm mát) cũng như thiết bị khác.

Hai năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thử nghiệm, tinh lọc, lên kế hoạch và quyết tâm thực hiện để chuẩn bị đầy đủ cho việc đáp ứng cam kết năm 2015. Chúng tôi lạc quan về tương lai và sẽ thông báo cho bạn những tiến bộ của chúng tôi.