District Manager

Mô tả công việc

Trách nhiệm và công việc cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Lãnh đạo:Xây dựng mục tiêu cho đội ngũ làm việc, phát triển năng lực tổ chức, và làm hình mẫu cho các Partners.

 • Phát triển đội ngũ quản lý cửa hàng trên địa bàn, để mang cho khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ hoàn hảo tại tất cả các cửa hàng
 • Định hướng việc thực thi các chương trình của công ty bằng cách thúc đẩy và hỗ trợ đội ngũ quản lý cửa hàng trên địa bàn quản lý để phát triển và thực hiện kế hoạch hành động đáp ứng các mục tiêu hoạt động và tổ chức.
 • Quản lý công việc thông qua các sự kiện không thường xuyên để giữ cho hoạt động của khu vực đúng tiêu chuẩn
 • Làm việc với tinh thần liêm chính, trung thực và học hỏi để giới thiệu về văn hóa, những giá trị cốt lõi, và nhiệm vụ của Starbuckscho quý khách hàng
 • Lên kế hoạch, xác định, trao đổi và phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho đội ngũ quản lý cửa hàng, để đảm bảo việc vận hanh hiệu quả trong phạm vi địa bàn quản lý.
 • Quan sát không khí tại cửa hàng và các chỉ số kinh doanh chính trên địa bàn quản lý để xác định các vấn đề, mối quan tâm, và cơ hội cải tiến để có định hướng đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ quản lý cửa hàng hành động và đạt được mục tiêu hoạt động.

2. Lên kế hoạch và điều hành:Xây dựng các chiến lược và kế hoạch hoạt động cho nhóm làm việc, quản lý thực hiện, và đo lường kết quả.

 • Xây dựng kế hoạch thực thi để hỗ trợ khu vực và công ty để đạt được mục tiêu kinh doanh và mục tiêu quản lý xuất sắc. Giám sát công việc chặt trẽ để đảm bảo trách nhiệm triển khai kế hoạch
 • Giám sát và quản lý nhân sự quản lý cấp quận. Đảm bảo phát triển partner quản lý các cấp, và thu hút tài năng để đạt được và duy trì yêu cầu hoạt động trên địa bàn.
 • Sử dụng các công cụ sẵn có để xác định việc ưu tiên và lựa chọn nội dung truyền thông tới đội ngũ quản lý trên khu vực. Trao đổi rõ ràng, mạch lạc và chính xác để dảm bảo việc hoạt động hiệu quả tại cấp cửa hàng và cấp quận.

3. Yêu cầu kinh doanh:Cung cấp các chức năng chuyên môn và thực hiện các trách nhiệm chức năng

 • Tiếp cận các nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ hoạt động toàn khu vực và để thực hiện các sáng kiến của khu vực và vùng như Partner Resources, Marketing, Asset Protection, Finance, Real Estate and Store Development.
 • Đảm bảo tuân thủ về mức lương và giờ làm thêm cho các Partners và người lao động chưa thành niên theo quy định.
 • Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và nhu cầu của cộng đồng địa phương
 • Sử dụng các công cụ quản lý thông tin và phân tích báo cáo tài chính để xác định xu hướng và các vấn đề trong khu vực

4. Xây dựng Đội ngũ và phát triển Partner:Đào tạo, phản hồi cho các Partners, tạo cơ hội phát triển và xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả.

 • Tạo cơ hội thử thác và truyền cảm hứng cho các Partners để đạt được kết quả kinh doanh
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các Partners trong khu vực bằng cách hiểu và tạo động lực, giải quyết được các nhu cầu và mối quan tâm.
 • Đảm bảo các Partners tuân thủ nghiêm nghặt theo các quy định hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật
 • Quản lý đội ngũ quản lý cửa hàng toàn trên khu vực bằng cách thường xuyên tiến hành đánh giá hoạt động, cung cấp thông tin phản hồi, và thiết lập mục tiêu thử thách để cải thiện hiệu suất của các Partners. Quản lý hiệu suất các Partners bằng cách sử dụng các công cụ quản lý hiệu quả để đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Nhận biết và củng cố thành tích cá nhân và nhóm bằng cách sử dụng các công cụ và các chương trình sẵn có cũng như tìm các cách công nhận thành tích mới, sáng tạo và hiệu quả
 • Sử dụng và chứng minh các nguyên tắc và thông lệ quản lý hiệu quả để tạo ra và duy trì một đội bóng thành công của nhà quản lý cửa hàng, kết quả trong một môi trường mà các đối tác có giá trị và được tôn trọng.

Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm trong ngành bán lẻ ít nhất 5 năm
 • Có kinh nghiệm làm District manager hoặc vị trí tương tự ít nhất 3 năm
 • Kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính
 • Kinh nghiệm làm việc trong môi trường phức tạp và nhịp độ nhanh
 • Có kinh nghiệm trong một môi trường đa đơn vị
 • Kinh nghiệm quản lý trong ngành bán lẻ

Yêu cầu kiến thức, kỹ năng và khả năng

 • Có khả năng quản lý một cách động lập hoạt động chung của nhiều cửa hàng một lúc
 • Có kiến thức về hoạt động ngành công nghiệp bán lẻ hoặc nhà hàng
 • Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch
 • Kỹ năng điều hành quản lý trong môi trường dịch vụ khách hàng
 • Kỹ năng giám sát
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Có khả năng giao tiếp rõ ràng và chính xác, cả bằng lời và bằng văn bản
 • Có khả năng xây dựng mối quan hệ
 • Khả năng xử lý thông tin bảo mật và nhạy cảm

Đào tạo

 • Trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành về kinh doanh hoặc có liên quan tới vị trí hoặc kinh nghiệm tuyển dụng