Starbucks cho thu hồi các ống hút bằng thép không gỉ

Starbucks thu hồi ống hút bằng thép không gỉ và đưa ra các cảnh báo cho khách hàng về các nguy cơ tiềm năng có thể gây cho trẻ em khi sử dụng ống hút này.

Hôm nay (04/08) Starbucks đã ban hành lệnh thu hồi các ống hút bằng thép không gỉ bởi các ống hút này được làm từ chất liệu cứng và có thể gây ra thương tích cho trẻ em khi cho chúng vào miệng.

Các ống hút bằng thép không gỉ được bán kèm với ly nước Cold Cup cỡ Grande (16oz). Ống hút này dài khoảng 9,5 inch và bao gồm một miếng thép nhỏ dùng để giữ ống hút và nắp ly.

Dưới đây là hình ảnh ví dụ cho ly nước Cold Cup và ống hút bằng thép không gỉ cần được thu hồi. Việc thu hồi này bao gồm tất cả ống hút với tất cả màu sắc.