ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI THẺ STARBUCKS eGIFT

Cập nhật ngày: 01.11.2020

 
VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC THAM GIA VÀO CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN THẺ STARBUCKS eGIFT, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG VIỆC THAM CHIẾU. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO BẤT CỨ GIAO DỊCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THẺ STARBUCKS eGIFT.
 
Các Điều khoản sử dụng này áp dụng đối với việc truy cập vào, và sử dụng, toàn bộ hay một phần bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào, và tham gia vào, giao dịch của Thẻ Starbucks eGift, do Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt (“Starbucks”) - đơn vị được cấp phép tại Việt Nam của Starbucks Corporation - thực hiện. Các Điều khoản Sử dụng này không làm thay đổi theo bất cứ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể giao kết với Starbucks về các sản phẩm và dịch vụ khác. Starbucks có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc loại bỏ tất cả hoặc bất cứ phần nào của các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất cứ chính sách, Câu Hỏi Thường Gặp, hoặc hướng dẫn nào liên quan đến Chương trình Thẻ Starbucks eGift tại bất cứ thời điểm nào và theo quyền quyết định chỉ riêng của Starbucks. Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại website www.starbucks.vn và ứng dụng di động “Starbucks Việt Nam” (“Ứng Dụng Di Động”). Sự tham gia của bạn vào các giao dịch liên quan đến Thẻ Starbucks eGift xác nhận sự chấp nhận của bạn về các Điều khoản Sử dụng này và bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào như thế; do vậy, bạn phải thường xuyên xem các Điều khoản Sử dụng này và các chính sách áp dụng và Câu Hỏi Thường Gặp để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các giao dịch liên quan đến Thẻ Starbucks eGift. Nếu bạn không đồng ý các Điều khoản Sử dụng này, bạn phải chấm dứt việc tham gia vào bất cứ giao dịch nào liên quan đến Thẻ Starbucks eGift.
 
Xin cũng vui lòng xem kỹ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin tại http://en.starbucks.vn/about-us/company-information/online-policies/privacy-statement để hiểu cách Starbucks thu thập, sử dụng và tiết lộ các thông tin về khách hàng và cách để cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi liên lạc với bạn.

Thẻ Starbucks eGift

Thẻ Starbucks eGift là một thẻ Starbucks ảo ẩn danh có giá trị trả trước và chức năng tương tự như Thẻ Starbucks vật lý, và được tặng cho người mà bạn yêu thương thông qua trang web hoặc Ứng Dụng Di Động một lần để họ sử dụng theo Điều khoản Sử Dụng này. Mỗi Thẻ Starbucks eGift được nhận dạng bằng số thẻ, mã bảo mật (CSC) và mã vạch của thẻ.
 
Thẻ Starbucks eGift sau khi quy đổi sẽ được sử dụng để mua hàng tại các cửa hàng Starbucks và được nạp thêm tiền vào Thẻ Starbucks eGift này. Thẻ Starbucks eGift chỉ có giá trị tại Việt Nam (tất cả cửa hàng Starbucks tại Việt Nam), và có thể được lưu trữ và sử dụng Việt Nam Đồng để nạp vào Thẻ Starbucks eGift với giá trị nạp từ 50.000 đồng đến 5.000.000 đồng, trong đó 5.000.000 đồng là số tiền tối đa có trong một thẻ tại mọi thời điểm.
 
Khi Thẻ Starbucks eGift được quy đổi, bạn có thể sử dụng thẻ này để mua hàng giống như khi bạn sử dụng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ ATM nội địa nhưng thậm chí còn dễ dàng và nhanh chóng hơn, tuy nhiên Thẻ Starbucks eGift không được hoàn lại cũng như không thể chuyển đổi thành bất cứ Thẻ Starbucks vật lý nào khác hoặc tiền mặt hoặc số dư tín dụng. Thông thường, bạn có thể kiểm tra số dư trong Thẻ Starbucks eGift của bạn bằng cách đề nghị nhân viên pha chế tại bất kỳ cửa hàng Starbucks nào để họ kiểm tra giúp bạn, và tại https://card.starbucks.vn hoặc thông qua Ứng Dụng Di Động nếu bạn đã đăng ký tham gia Chương Trình Starbucks Rewards™.

Mua và Gửi Tặng Thẻ Starbucks eGift

Bạn có thể mua Thẻ Starbucks eGift đang có sẵn bằng cách truy cập vào trang web Hoặc Ứng Dụng Điện Thoại bằng cách hoàn tất các bước đơn giản sau đây:
 
1. Truy cập vào https://www.starbucks.vn/ hoặc mở phiên bản mới nhất của Ứng Dụng Di Động
2. Vào thẻ “Gửi Tặng Thẻ Starbucks eGift” trong trang “Thẻ”
3. Chọn “Gửi Ngay” trong phần “Gửi Tặng Thẻ Starbucks eGift”
4. Chọn mẫu thiết kế của Thẻ Starbucks eGift
5. Nhập tên, địa chỉ email của người gửi và tên, địa chỉ email của người nhận và tin nhắn cá nhân của bạn và số tiền được nạp vào trong Thẻ Starbucks eGift
6. Nhấn “thanh toán”
7. Xem lại thông tin giao dịch
8. Đọc và xác nhận để đồng ý với Điều khoản Sử dụng đối với Thẻ Starbucks eGift Card trước khi thanh toán
9. Nhấn “Xác nhận” giao dịch
10. Nhập thông tin tài khoản thanh toán của bạn vào trang thanh toán do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi cung cấp
11. Hoàn tất giao dịch thanh toán.
 
Starbucks sẽ gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn (người gửi) email thông báo cho biết việc mua Thẻ Starbucks eGift của bạn đã thành công. Nếu bạn không nhận được email thông báo như vậy, vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn.
 
Một email thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của người nhận trong cùng ngày mua Thẻ Starbucks eGift để người nhận có thể biết và quy đổi Thẻ Starbucks eGift trong thời hạn quy đổi được quy định.
 
Nếu bạn nhập sai địa chỉ email của người nhận đối với việc mua Thẻ Starbucks eGift, vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi ngay lập tức để chúng tôi hỗ trợ bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xử lý yêu cầu đó đó nếu người nhận đã quy đổi Thẻ Starbucks eGift.
 
Nếu bạn là thành viên Starbucks Rewards™ và nhập địa chỉ email của người gửi, cũng là địa chỉ email được sử dụng để đăng ký tài khoản Starbucks Rewards™, bạn có thể theo dõi tình trạng và thông tin chi tiết của Thẻ Starbucks eGift đã được mua và được gửi tặng của bạn trên trang web của chúng tôi và Ứng Dụng Di Động sau khi đăng nhập vào tài khoản Starbucks Rewards™ của bạn và nhấp vào phần “eGift” và thẻ “Đã mua”.

Quy Đổi Thẻ Starbucks eGift

Người nhận sẽ quy đổi Thẻ Starbucks eGift bằng các bước như sau:
 
1. Nhấp vào liên kết xác minh Thẻ Starbucks eGift trong email để chuyển hướng đến trang web quy đổi thẻ.
2. Đọc và xác nhận đồng ý với Điều khoản Sử dụng Chương Trình Starbucks Rewards™  và Chính Sách Quyền Riêng Tư trước khi quy đổi.
3. Nhập địa chỉ email của người nhận để nhận Thẻ Starbucks eGift.
4. Sử dụng Thẻ Starbucks eGift được quy đổi bằng một trong các cách sau:
(i) Trực tiếp sử dụng Thẻ Starbucks eGift ẩn danh bằng cách tải xuống/ in mã vạch của thẻ đó dưới định dạng pdf hoặc gửi mã vạch của thẻ đó đến địa chỉ email của người nhận;
(ii) Thêm thẻ đó vào tài khoản Starbucks Rewards™ đang sử dụng của người nhận bằng cách nhấp vào “đăng nhập” để đăng nhập vào tài khoản Starbucks Rewards™ của họ và thêm thẻ đó vào tài khoản Starbucks Rewards™ của họ; hoặc
(iii) Thêm thẻ đó vào tài khoản Starbucks Rewards™ mới của người nhận bằng cách nhấp vào “đăng ký” để tạo tài khoản Starbucks Rewards™ mới của họ và thêm thẻ đó vào tài khoản Starbucks Rewards™ để hoàn tất việc đăng ký tài khoản Starbucks Rewards™ mới của họ.
 
Địa chỉ email được người nhận sử dụng để nhận Thẻ Starbucks eGift phải là địa chỉ email mà người gửi đã nhập/đăng ký để nhận Thẻ Starbucks eGift.
 
Thẻ Starbucks eGift được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch mua hàng tại các cửa hàng Starbucks bằng cách quét mã vạch của thẻ đó, và có thể được nạp thêm tiền vào thẻ đó theo Điều khoản Sử dụng của Chương Trình Starbucks Rewards™.
 
Nếu người nhận không nhận được email thông báo về việc quy đổi Thẻ Starbucks eGift từ Starbucks, vui lòng yêu cầu người nhận kiểm tra thư rác hoặc thùng rác trong địa chỉ email của họ. Nếu vẫn không tìm thấy email, bạn (người gửi) có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn.
 
Nếu người nhận vô tình xóa email thông báo về Thẻ Starbucks eGift trước khi quy đổi, người nhận có thể kiểm tra thư mục rác, hộp thư đã xóa của mình và phục hồi email. Nếu người nhận không thể làm như vậy, bạn (người gửi) có thể liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn.

Thời Hạn Quy Đổi

Thẻ Starbucks eGift có giá trị quy đổi trong 30 ngày kể từ ngày mua/tặng. Nếu người nhận không nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua/tặng, Thẻ Starbucks eGift sẽ được xem như bị khước từ và hết hạn quy đổi, đồng thời hoàn trả lại cho bạn, người gửi của Thẻ Starbucks eGift, thông qua một email thông báo. 
 
Bạn (người gửi) sẽ có thêm 30 ngày kể từ ngày hoàn trả để quy đổi Thẻ Starbucks eGift theo các bước quy đổi thẻ nêu trên. Nếu bạn không quy đổi thẻ đó trong thời hạn 30 ngày này, Thẻ Starbucks eGift sẽ tạm thời bị khóa. Trong trường hợp này, bạn phải liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi để mở khóa và tái kích hoạt lại thẻ đó cho bạn (người gửi) để quy đổi theo các bước quy đổi nêu trên.
 
Thẻ Starbucks eGift không thể gửi tặng lại cho bất cứ người nhận nào khác sau khi Thẻ Starbucks eGift đã được quy đổi bởi người nhận đầu tiên hoặc được hoàn trả cho bạn.

Quy Định Khác

Thẻ Starbucks eGift Card sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có giao dịch tài chính cuối cùng mà được hiểu là một trong các hành động sau đây:
• Giao dịch mua Thẻ Starbucks eGift
• Quy đổi Thẻ Starbucks eGift
• Nạp tiền vào Thẻ Starbucks eGift
• Giao dịch mua hàng
 
Sau khi hết hạn bất cứ Thẻ Starbucks eGift nào, số dư thẻ Starbucks eGift sẽ trở thành doanh thu của Starbucks mà Starbucks không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với chủ sở hữu Thẻ Starbucks eGift.
 
Điều khoản Sử dụng của Chương Trình Starbucks Rewards™ được áp dụng cho Thẻ Starbucks vật lý cũng sẽ được áp dụng cho Thẻ Starbucks eGift.
 
Tất cả giao dịch thanh toán trực tuyến liên quan đến Thẻ Starbucks eGift được thực hiện qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ ATM nội địa của bạn sẽ được mã hóa an toàn và được thực hiện thông qua trang web, ứng dụng di động có lắp đặt hệ thống thanh toán bảo mật. Mọi thông tin giao dịch thanh toán trực tuyến sẽ được bảo mật trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu. Vui lòng không cho người khác mượn thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ ATM nội địa của bạn để thực hiện thanh toán trực tuyến như vậy. Trong trường hợp phát sinh giao dịch không mong muốn, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi hoặc ngân hàng phát hành thẻ để chúng tôi có thể hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ những sự cố đó.
 
Tất cả khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đển Điều khoản Sử dụng của Thẻ Starbucks eGift sẽ được giải quyết theo pháp luật được áp dụng tại Việt Nam.
 
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Thẻ Starbucks eGift, xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt, bằng cách gửi thư tới 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thông qua Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Starbucks Rewards™ số (028) 7306 7676.